Snusare löper större risk att drabbas av diabetes

5 tidiga tecken på diabetes
Slå på ljud

Snus kanske är bättre för hälsan än rökning, om man tänker på alla gifter rökaren drar in i sina lungor. Men på andra sätt är snuset precis lika farligt.

En ny studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet, Lunds och Umeås universitet visar att de som snusar en dosa eller mer per dag löper 70 procents större risk att drabbas av diabetes än de som inte snusar. Det är samma siffra som för rökare.

I studien har man följt totalt 54 500 män mellan åren 1990 och 2013, och analyserat data från fem olika studier. 2441 av dessa hann drabbas av diabetes typ 2 under åren.

Läs också: Forskare: Snus är farligare än vi tidigare trott

I och med den stora mängden studiepersoner har man kunnat utesluta de personer som både röker och snusar, och på så sätt isolera de som endast snusar.

– Vi kan bekräfta det man tidigare har misstänkt, snusare har en ökad risk för typ 2-diabetes, och det kan inte förklaras med att de ibland röker eller av att de har en livsstil som i andra avseenden är mindre hälsosam, säger Sofia Carlsson, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM) på Karolinska Institutet.

Även en mindre mängd snus, 5–6 dosor per vecka, ökade risken med omkring 40 procent.

Läs också: Hur farligt är snus egentligen?

Sambandet tros ligga i att nikotin minskar insulinkänsligheten, vilket gör att kroppen tillverkar med av det fettinlagrande hormonet insulin. Minskad insulinkänslighet kan leda till både diabetes typ 2 samt bukfetma.

Risken minskade dock igen för de personer som slutat snusa.

Anledningen till att studien endast gjorts på män är att andelen snusande kvinnor är betydligt mindre, endast 4 procent jämfört med männens 19 procent.

– Tack vara att snusning är relativt ovanligt bland kvinnor kunde vi inte göra motsvarande analyser för kvinnor, betydelsen av snusbruk för kvinnors diabetesrisk är därmed en viktig fråga för framtida studier, säger Sofia Carlsson.

Källa: Karolinska Institutet

Foto: IBL

 

Experten: Därför kan du gå upp i vikt av att röka

Rökning kan få dig att gå upp i vikt.

Läs också: Experten: Därför kan du gå upp i vikt av att röka

 

 

Utvald läsning