Så känner du igen en stroke – 3 tydliga varningstecken

Woman having heart attack at home.

Stroke är en av våra stora folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Varje år drabbas omkring 25 000 personer i Sverige och hälften av alla drabbade avlider eller blir svårt funktionsnedsatta. Av alla de drabbade är det kvinnor och äldre personer som är överrepresenterade.

Enligt Hjärt-Lungfonden är det få som känner till symptomen – och menar därför att det är viktigt att vi lär oss att känna igen varningssignalerna. Det kan rädda många liv.

Med hjälp av AKUT-testet kan du själv lära dig att känna igen tecken på en stroke.

Med Hjärt-Lungfondens ”AKUT-Testet” kan du lära dig att känna igen symptomen vid en stroke.

Källa och foto: Hjärt- och lungfonden

 

Utvald läsning