Så skapar du en hjärtsäker arbetsplats

Få arbetsplatser har en hjärtstartare.

Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp – men många arbetsplatser saknar hjärtstartare och tillräcklig kunskap inom hjärt- och lungräddning. Därför driver Hjärt-Lungfonden under september en kampanj för att fler arbetsplatser ska bli hjärtsäkra.

– I dag är det självklart att det finns både brandsläckare och brandfilt på våra arbetsplatser. Men få arbetsplatser är utrustade med hjärtstartare, trots att det dör betydligt fler av plötsligt hjärtstopp än av brand. Ju fler arbetsplatser som har hjärtstartare, desto fler liv kan räddas, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Kriterierna har tagits fram av Hjärt-Lungfonden och Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Bland annat ska det på en hjärtsäker arbetsplats finnas hjärtstartare och all personal ska veta var de finns och hur de ska användas.

Plötsligt hjärtstopp inträffar plötsligt och ofta helt utan förvarning. Många som drabbas är till synes helt friska människor som inte har några symptom.

Mer information om kampanjen hittar du här.

Av: Anna Eriksson

Bild: Thinkstock

 

Utvald läsning