Fråga läkarenSköldkörtelnSmärta och värkHögt blodtryckHudcancerTäta bröstTBE

Precisionshälsa: Glöm rehab – nu är det prehab som gäller!

20 maj, 2024 
Läkaren Peter Martin.
Framtidens syn på hälsa blir mer skräddarsydd. När vi utgår från våra personliga förutsättningar kan vi bli friska på riktigt – det menar förespråkarna för precisionshälsa.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons
Det här är existentiell hälsa - psykologen förklararBrand logo
Det här är existentiell hälsa - psykologen förklarar

Precisionsmedicin är ett koncept som går ut på att anpassa exempelvis en cancerbehandling efter en persons unika förutsättningar, som gener och andra biologiska egenskaper. På senare tid har man även börjat prata om precisionshälsa. Ett bredare begrepp där precisionsmedicin ingår, men också riktade insatser för att förebygga sjukdom.

Delar i det här kan bland annat vara olika screening- och vaccinationsprogram. Eller saker som fysisk aktivitet på recept och remisser till dietister. Många av dagens vanliga kroniska sjukdomar, som vissa hjärt-kärlsjukdomar och cancerformer eller diabetes typ 2, går nämligen till stor del att förebygga och påverka genom hälsosamma levnadsvanor. Men vi är alla olika individer, exempelvis sett till gener, organfunktion och tarmflora. Så en förhoppning hos många forskare är att man i framtiden i högre grad ska kunna förutsäga vem som riskerar sjukdom och vilka hälsofrämjande förändringar som skulle fungera bäst för att hålla den enskilda individen frisk.

Annons

Peter Martin är läkare och medicine doktor i farmakologi. Han hoppas och tror att precisionshälsa med tiden blir grunden i hälso- och sjukvården.

– Optimalt hade varit om vi kunde ha ett samhälle som främjar hälsa, och en hälso- och sjukvård som inte främst bryr sig om oss när vi redan är sjuka. Vi behöver vara mer proaktiva med tanke på att 80 procent av sjukvårdsbudgeten går till kroniska sjukdomar, och bara 3 procent till preventiva åtgärder. Precisionshälsa innebär ett paradigmskifte, säger han.

Peter Martin, läkare.
Peter Martin, läkare – numera med funktionsmedicinsk inriktning. Han har
även forskat kring läkemedel i 15 år.Foto: Funmed

Är mer medvetna om vår hälsa idag

När Peter Martin för drygt tio år sedan sjukskrevs för utmattningssyndrom väcktes ett intresse för funktionsmedicin, som han anser är en form av precisionshälsa. På kliniken Funmed, som han grundade 2014, är visionen att hjälpa människor via metoderna.

Annons

– Vi har blivit mer medvetna om vår hälsa i dag, och kan söka mer information på egen hand. Fler vill veta varför de har drabbats av en sjukdom, vad de kan göra utöver läkemedel och hur de kan förebygga. Att bara gå till doktorn för att få ett recept på ett läkemedel som ska lösa ens problem blir mer och mer utdaterat.

Funktionsmedicin bygger på att identifiera och åtgärda de underliggande orsakerna till ohälsa hos individen, och angripa dem via framför allt kost, motion, sömnvanor och stresshantering. Att förebygga ohälsa ingår också.Till hjälp har man omfattande frågeformulär, kliniska undersökningar och hundratals värden från prover. Man testar både urin, blod och avföring, vars resultat kan spegla hormoner, ämnesomsättning eller tarmhälsa. Utgångspunkten är att sjukdom uppstår av obalanser och att kroppens system är en samverkande enhet.

– Vi lägger ett stort pussel för varje person utefter datan. På så vis kan vi se avvikelser som kan ha lett till sjukdom eller som medför risk för sjukdom. Exempelvis näringsbrister, förhöjt blodsocker eller inflammation. Återställer man det som är ur balans får kroppen bättre förutsättningar att läka, och hålla sig frisk.

Annons

Precisionshälsa

Stiftelsen Forska!Sverige och föreningen Agenda för hälsa och välstånd har i rapporten Precisionshälsa – vägen framåt! definierat begreppet i samråd med ledande forskare: ”Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision.”

Finns ännu inte så mycket forskning

Enligt traditionell medicinsk vetenskap saknas tillräcklig evidens för funktionsmedicin. Men Peter Martin menar att allt fler professorer ansluter till tankesättet.

– Det stämmer att det ännu inte finns så mycket forskning om just funktionsmedicin. Det är svårstuderat eftersom vi alltid ändrar så många parametrar samtidigt hos varje person. Däremot finns otaliga studier som stöder de olika insatserna för sig, som att normala nivåer av D-vitamin, selen, inflammation eller blodsocker är viktigt.

Från experthåll har metoden även stött på kritik gällande antalet prover, som medför att något avvikande alltid kommer att hittas – utan att vara farligt.

– Vi utgår aldrig från bara ett labbvärde. Vi tittar hela tiden på mönster, och de markörer som har avvikande värden följer vi sedan över tid för att försäkra oss om att behandlingen ger effekt.

Annons

Det är ännu lång väg kvar innan vi kan ”optimera” vår hälsa utefter genetik, livsstils- och miljöfaktorer fullt ut. Mer forskning behövs. För att precisionshälsa ska kunna appliceras även inom den traditionella vården behöver det också finnas ett system för det, och etiska, juridiska och finansiella aspekter klargöras.

– Det krävs också ett skifte i tankesätt. Vi behöver ha ett system där man kan få koll på sin hälsostatus och hur man kan förändra den även som frisk. Så fungerar inte vården idag. Har vi kommit en bra bit om tio år, ska vi vara glada.

Förebyggande ­forskning

Det pågår flera forskningsprojekt i Sverige som syftar bidra till precisionshälsa. Några exempel är blodprov, AI-program och genetiska tester för att kunna förutsäga risken för olika typer av sjukdomar. Man tittar även på hur olika sjukdomar skulle kunna förebyggas eller behandlas på bästa sätt utifrån individens markörer i blodet eller genetiska markörer. Det studeras även hur miljö och livsstil kan tänkas inverka till uppkomst av sjukdom och hur de kan anpassas i förebyggande syfte.

Annons