Ny form av diabetes utmanar läkarna

23 maj, 2016 
En tredjedel av alla diabetiker kan ha en blandform av diabetes typ 1 och 2. Svenska forskare jobbar nu med att ta fram metoder för att ställa rätt diagnos.
Annons

5 tidiga tecken på diabetes
5 tidiga tecken på diabetes

Diabetes är mycket mer än typ 1 och 2. Så många som en tredjedel av patienterna kan ha någon blandform. Men dagens behandling är mest anpassad för de rena formerna. Nu arbetar forskarna på att ta fram ett slags ”GPS” för att ställa rätt diagnos och hitta den bästa behandlingen för varje patient.

– Att bara mäta blodsockret för att ställa diagnos vid diabetes är ungefär som att ta tempen för att ställa diagnos vid infektionssjukdom. Nu håller vi på att ta fram en panel av prover som testar ämnesomsättningen, glukos och olika genvarianter, säger Leif Groop, som är professor och forskningsledare vid Lunds universitets diabetescentrum Malmö/Lund, ett av världens största forskningscentra inom diabetologi.

Sjukdomen finns nämligen i ett helt spektrum av varianter.

– Mody är en ärftlig variant av diabetes som beror på en genmutation. Vi känner i dag till 11–12 former av Mody (Maturity Onset Diabetes in Young), men det finns sannolikt fler. Typiskt är att sjukdomen debuterar före 25 års ålder och att patienterna har egen insulinproduktion – om än otillräcklig. Vi tror att 2–3 procent av dagens diabetiker har Mody.

Annons

Det finns också en form av diabetes som heter Lada.

– Det står för Latent Autoimmune Diabetes in Adults och är en variant av diabetes typ 1. Skillnaden är att patienterna är äldre när de insjuknar och att sjukdomen utvecklas långsammare. Men precis som typ 1 är det en autoimmun diabetesform som med tiden slår ut insulinproduktionen. Cirka 10 procent av patienterna har Lada.

Hur många diabetiker kan ha fel behandling?

– Det vet vi inte, men vi vet att för en stor grupp patienter har vi ingen riktigt optimal behandling eftersom sjukdomen fortsätter att utvecklas fastän de får behandling. Blir vi bättre på att ställa rätt diagnos från början kan det ha stor betydelse.

Av Lilian Ottosson

BILD: Thinkstock

Annons