Mukormykos – svartsvampsinfektionen som drabbar coronapatienter oroar

Kvinna med munskydd som håller sig för huvudet
Intervju: Agnes Wold avfärdar den vanligaste myten om hur corona smittar
1:32

Efter reklamen: Intervju: Agnes Wold avfärdar den vanligaste myten om hur corona smittar

(1:32)

Slå på ljud

Av de cirka 40 000 som insjuknat har så många som tretusen personer hittills avlidit i sviterna av den ovanliga svampinfektionen mukormykos. Den snabba spridningen misstänks bero på att det inte sällan arbetas med smutsig utrustning på många sjukhus, vilka i Indien redan är kraftigt överbelastade till följd av coronapandemin.

Symtom svartsvampsinfektion – mukormykos

Hos personer med nedsatt immunförsvar, exempelvis då en person drabbats av covid-19, kan svampinfektionen sätta sig på hjärnan och vara mycket svår att behandla. Svartsvampen orsakar infektionen mukormykos vilken ger svår huvudvärk, feber, rodnad eller fläckar kring ögon och näsa. Det är också vanligt att få ont i bröstet och svårt att andas. I allvarligare fall kan den drabbade få blodblandade kräkningar eller snuva.

Forskning: Så mycket skyddar vaccinen mot deltavarianten

Är man frisk i övrigt bör man dock inte vara orolig, menar Constantin Urban, professor i klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet.

– Svampen tar sig in i kroppen genom bihålorna och kan därifrån sprida sig till lungor och hjärna. Nästan alla friska personer klarar av den här svampen. Men har man vissa sjukdomar är det allvarligt, och covid-19 verkar skapa en gynnsam miljö för att svampen ska sätta sig i lungorna, berättar han för Aftonbladet.

Coronasvampen – kan den drabba Sverige?

Enligt Constantin Urban, så trivs svampen framförallt i tropiska klimat och vi bör generellt inte vara oroliga för att den ovanliga svampinfektionen ska komma till Sverige. Men enstaka fall förekommer.

Nya taigafästingen sprider sig i Sverige – här finns den

– Det finns ingen risk att den svampen kommer till Sverige. Men mucor är en stor grupp svampar och finns i Europa och Sverige också, säger han till Aftonbladet.

På frågan om de är lika farliga som de i Indien svarar Costantin Urban:

– Ja, även här i Sverige finns mucorarter som kan orsaka liknande infektioner som den i Indien hos människor med nedsatt immunförsvar. Dock är mukormykos ändå relativt ovanligt, det förekommer relativt sällan.

Källa: Aftonbladet

Foto: Unsplash

Utvald läsning