Läsk-igt: Så sjuka kan vi bli av bubblorna!

Enligt en studie vid Adelaide University kan stora mängder av sötad och kolsyrad dryck öka risken för både astma och lungsjukdomen kol. I undersökningen, som inkluderade cirka 17 000 personer från 16 år och uppåt, granskades bland annat deltagarnas dryckesvanor.

Bland de personer som konsumerade över en halv lite läsk om dagen, 11 procent, kunde forskarna se en ökad risk för luftvägsrelaterade sjukdomar. 26 procent hade en ökad risk för att utveckla astma och 79 procent en ökad risk för att utveckla kol, jämfört med personer som inte drack läsk alls.

Andra studier är inne på samma spår. De som dricker läsk dagligen löper större risk att drabbas av både stroke och hjärt-kärlsjukdom jämfört med personer som dricker läsk mer sällan eller aldrig. Det hävdar amerikanska forskare, som också presenterat rapporter där njursjukdom, höjt blodtryck och vissa former av cancer kan sammankopplas med hög läskkonsumtion.

2014 klunkade svenskarna i snitt i sig 165 liter läsk per person.

Källor: Webmd,com, Sveriges Bryggerier, Health24

AV: Jennie Sandberg

BILD: Thinkstock