Koll på hälsa och vikt med GP-måttet!

Stirra dig inte blind på GI-värdet, det finns fler faktorerna som avgör kolhydraternas kvalitet. Här är allt om glykemiska profilen!

Kraftiga blodsockersvängningar är skadligt för hälsan. En kosthållning med mycket snabba kolhydrater, mat med högt GI-värde, är en erkänt bidragande orsak till just detta. Personer som istället äter mat med lågt GI-värde, där kolhydraterna är långsamma och ger en stabilare blodsockernivå, löper mindre risk att drabbas av typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom och övervikt. De flesta kost- och näringsexperter delar denna uppfattning, något som fått de flesta svenskar att se över sitt intag av sötsaker, pasta och vitt bröd.

GI-värdet visar inte allt

Men GI-värdet ger oss inte hela sanningen, menar foskaren Liza Rosén. Det finns livsmedel som trots höga GI-värden inte orsakar snabba svängingar i blodsockernivåerna. Ett exempel är råg, som enligt Liza Rozéns studier ger helt andra responser i kroppen jämfört med exempelvis vete – trots att de båda sädesslagen har högt GI.

Rosén tycker inte att GI-värdet ger en korrekt bild av kostens inverkan på kroppen. Hennes mätmetod varar längre, där analyseras blodsockerkurvan under tre timmar och man tittar också på kurvans utseende mer ingående. Resultatet blir ett GP-värde, ett nödvändigt komplement för den som vill hålla koll på kolhydraternas kvalitet menar hon.

Ett bra GP-värde hittar du hos livsmedel som genererar en lång och jämn kurva. Ju högre GP – desto bättre mat!

– Ett livsmedel med högt GP tyder på att energin räcker längre. Allra bäst är om produkten har lågt GI och högt GP. Då är det en riktigt bra produkt! Ett exempel är kokta rågkärnor som har ett GI på 73 (där 100 motsvarar vitt vetebröd) och ett GP på 94. I samma studie fick kokta vetekärnor ett GI på 68 men ett GP på 51. Resultatet tyder på att rågkärnorna ger en stabilare blodsockerprofil, har Liza Rosén tidigare berättat i ett pressmeddelande.

Produkter med mycket lösliga fibrer är i regel bra källor till kolhydrater av hög kvalitet. Dessa kännetecknas av att de stabiliserar blodsockret, håller oss mätta längre och är rika på viktiga mineraler och antioxidanter.

Kvalitetskolhydrater kan vara

Bönor och linser

Rågbröd

Syrade grönskaer

Pasta (!)

Fullkornsprodukter

Källor: Lunds universitet, Fazer

AV: Jennie Sandberg

BILD: Thinkstock