Jag känner lukter som inte finns!

Fråga:

Mitt problem är att jag känner röklukt utan att det är någon som röker eller eldar. Jag märkte det på en flygtur när jag kände röklukt på planet och trodde att någon tjuvrökte. Ingen annan i planet reagerade.

De här lukthallucinationerna har hänt vid flera tillfällen. Jag har frågat personer i min omgivning om de inte känner att det luktar rök, men det gör de inte. Det här kan hålla i sig några dagar för att vara borta flera veckor innan jag uppmärksammar lukten igen. Jag har alltid haft ett bra luktsinne och inte märkt att det förändrats på annat sätt. Vad kan detta bero på?

Pia

 

Svar:

Det är en intressant fråga du ställer och det handlar nog om ett tillstånd som heter parosmi – man känner lukter som inte finns på grund av att hjärnan och luktsinnet hittar egna vägar och så att säga skapar en lukt själv. Det är inte kopplat till någon sjukdom och alltså inget som du bör oroa dig för.

Det finns inte något man kan göra för att bli av med den här typen av doftsensationer. Man får helt enkelt acceptera dem. I forskning har man även sett att ett gradvis försämrat luktsinne kan höra ihop med sjukdomar i nervsystemet, till exempel demens eller Parkinsons sjukdom. Det är möjligt att det i framtiden kommer att användas lukttester i samband med tidiga utredningar av minnesstörningar.

Vid vissa psykiatriska sjukdomar kan man ha vissa dofthallucinationer precis som man kan höra röster eller se saker som inte finns i verkligheten. Någon gång kan vissa migränformer göra att man får förändringar i luktsinnet, eller att dofter kommer ”inifrån kroppen” som en ovanlig biverkan av en del läkemedel.

Men din upplevelse av röklukt har alltså inget med någon sjukdom eller något allvarligt fel i nervsystemet att göra. Vår kropp och våra sinnesorgan är otroligt förfinade och ibland hittar nervcellerna på egna hyss. Kanske skulle man närmast kunna jämföra din röklukt i näsan med att örat kan göra ljud själv, det vill säga ett slags tinnitus i näsan.

Gunilla