Infektioner i vården gör skillnad mellan könen

Att bli sjuk på sjukhus hör inte till ovanligheterna. Nu visar svenska studier att män och kvinnor dessutom drabbas av olika saker.

Infektioner i samband med vård på sjukhus drabbar var tionde patient. Nu granskas fallen ur genusperspekiv i en svensk studie – för att se om män och kvinnor drabbas olika.

Forskarna har redan noterat att lunginflammation drabbar dubbelt så många män som kvinnor. Och det är sedan tidigare känt att kvinnor är mer utsatta för risken att drabbas av urininfektion.

– Män och kvinnor slås annars bara ihop i statistiken, men vår undersökning visar att det är stor skillnad mellan vilka infektioner män och kvinnor riskerar att drabbas av. Det säger Anders Johansson, landstingets hygienläkare och forskare i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, i ett uttalande.

Källa: Dagens Medicin

AV: Jennie Sandberg   BILD: Thinkstock

Utvald läsning