Fråga läkarenSmärta och värkHögt blodtryckHudcancerTäta bröstDepression

"Hur farligt är det för kvinnor att snusa?"

08 feb, 2013 
Annons

Fråga:

Jag är en tjej på 33 år som snusar. Jag undrar om snus höjer blodtrycket. Jag är så rädd att få en stroke och vill sluta snusa, men jag blir yr när jag inte använder nikotin. Är vissa mer känsliga för att få högt blodtryck av snus? Hur farligt är det att snusa?

Ex-rökare

Svar:

Tobak är kraftigt beroendeframkallande, oavsett i vilken form den kommer. Men skulle man ändå rangordna tobak som man röker i förhållande till snus, så ligger snus nog något bättre till vad det gäller hälsorisker. Rökning skadar luftvägarna och många studier visar att risken för hjärt-kärlsjukdom ökar betydligt om man röker. Det är inte bara nikotin du får i dig då, utan flera tusen giftiga ämnen i varje bloss. När det gäller snus finns inte lika stora studier gjorda. Studier som har gjorts tidigare vad det gäller snus och blodtryck eller stroke har företrädesvis gjorts på män, eftersom de traditionellt sett snusat mest. Många andra faktorer – som om man först varit rökare och sedan börjat snusa, eller hur pass mycket man snusar – har förstås betydelse för hur kroppen reagerar och mår. Det är därför inte helt lätt att ge helt tydliga svar på dina frågor.

Annons

Snus kan ge en något ökad puls och en viss blodtrycksstegring för stunden då det påverkar vårt autonoma (omedvetna) nervsystem. Visst är det så att vi alla är olika känsliga för nikotinets effekter, och det är möjligt att det kan avspeglas mer på blodtrycket hos vissa.

Jag kan inte svara på varför du får yrsel om du inte snusar. Möjligen handlar det om abstinens. Det kan ge en diffus obehagskänsla i form av yrsel och behöver alltså inte bero på blodtrycket. Men skulle det vara så, innebär det att du känner av ett för lågt blodtryck när du inte snusar. Ett lågt blodtryck, liksom ett något förhöjt tryck, kan behandlas med regelbunden motion. Du behöver alltså inte snuset som något slags behandling.

Om du vill sluta snusa finns det flera bra böcker och hjälpsidor på nätet. Du kan även ringa Sluta-röka-linjen om vill har tips om hur du kan gå till väga.

Gunilla

 

Annons