Frukostvanan som kan skydda dig mot typ 2-diabetes

5 tidiga tecken på diabetes
Slå på ljud

Yoghurt och andra fermenterade mejeriprodukter med låg fetthalt kan minska risken att utveckla typ 2-diabetes. Det hävdar brittiska forskare, som studerat kostens inverkan på hälsan under elva år. I studien analyserades 753 personer, som alla fick diabetes under uppföljningstiden, och jämfördes med 3 500 slumpmässigt utvalda studiepersoner.

De personer som vid studiens start hade ett högt intag av yoghurt löpte 24 procent mindre risk att utveckla typ 2-diabetes, jämfört med personer som inte alls åt sådana produkter.

Tidigare forskning har givit oklara resultat angående den eventuella kopplingen mellan intag av mejeriprodukter och risken att få typ 2-diabetes, enligt forskarna bakom den aktuella studien.

Här hittar du studien i sin helhet

 

Utvald läsning