Fetma och sömnbrist hotar hälsan mest

Hej nordbor, hur är det? Här har 4 000 skandinaver svarat på den frågan.
Studien visar att nordborna mår bra generellt, och att de största stressfaktorerna är vikt-, jobb- och sömnproblem.

70 procent uppger att deras övergripande känsla av hälsa och välbefinnande är bra eller mycket bra. Siffrorna är lika för män och kvinnor. Familj och vänner har en positiv inverkan på känslan av hälsa och välbefinnande medan jobbsituationen har mest negativ inverkan

Övervikt

Men 45 procent av den nordiska befolkningen anser sig överviktiga. Nästan varannan kvinna anser sig överviktig, jämfört med 43 procent av männen. Merparten, hela 82 procent av de tillfrågade, vill gå ner i vikt.

Sömnproblem

41 procent får inte tillräckligt med sömn varje natt, medan omkring hälften anser sig behöva extra sömn i samband med vintermörkret. En av åtta känner sig dessutom deprimerad under vinterhalvåret.

Källa: Philips Nordic Health and Well-being Report

Av: Jennie Sandberg

Bild: Thinkstock

Utvald läsning