Fetma kan vara farligare än man trott

Sambandet mellan fetma och ökad dödlighet i hjärt/kärlsjukdom, diabetes och vissa cancerformer är större än man tidigare trott.

Det är forskare vid Karolinska institutet som hittat en metod att undersöka relationen mellan vikt mätt med BMI och dödlighet – utan att ta med faktorer som exempelvis socioekonomiska faktorer och rökning, faktorer som i tidigare studier varit svåra att kringgå.

Nu visar den nya forskningen på ett klart starkare samband mellan högt BMI och dödlighet i hjärtkärlsjukdom, diabetes och vissa cancerformer än vad tidigare studier har visat.

– Våra resultat bekräftar och understryker därmed tidigare studier när det gäller riskerna med högt BMI, säger professor Finns Rasmussen vid Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.

Av Anna Eriksson

Utvald läsning