En av fem fullföljer aldrig sin läkemedelsbehandling

Kvinna håller i en tablett och ett glas vatten

Tre dagar in i antibiotikakuren mår du mycket bättre och efter ytterligare någon dag har du redan glömt att du varit sjuk och resterande tabletter blir kvar i förpackningen. Så är fallet för en femtedel av oss.

En ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat, visar att var femte person någon gång under de senaste fem åren inte fullföljt sin läkemedelsbehandling ordinerad av läkare. Det är oroande och kommer med allvarliga konsekvenser, menar Annika Svedberg, chefsapotekare på Apoteket Hjärtat.

Video: Sjukdomarna som du kan upptäcka i hud, hår och ögon
1:20

Efter reklamen: Video: Sjukdomarna som du kan upptäcka i hud, hår och ögon

(1:20)

Slå på ljud

Detta kan hända om du avbryter en antibiotikakur

Om det till exempel handlar om en antibiotikakur, kan en avbruten behandling öka risken för resistenta bakterier eller leda till att den åkomma som behandlas kommer tillbaka.

– Läkemedel är ett av våra viktigaste vapen mot sjukdomar och måste användas med eftertanke. Ett väldigt bra exempel är antibiotika, exempelvis penicillin, som används mot bakteriella infektioner. Sjukdomar som tidigare var förenade med stort lidande eller död kan idag effektivt behandlas. Men på grund av felaktig användning av antibiotika har resistensen hos många bakterier ökat, vilket redan idag påverkar möjligheten att behandla vissa infektioner, säger Annika Svedberg.

Anledningen till att man avbryter sin ordinerade läkemedelsbehandling varierar. Fler än var fjärde person uppger att anledningen var att de blev av med besvären före avslutad behandling, samtidigt som var femte person helt enkelt inte orkade fortsätta. Men den vanligaste orsaken till att avbryta sin behandling är att man upplevt biverkningar.

Fler dåliga vanor

Det är inte bara avbrutna kurer som utmärker svenskars läkemedelsvanor. Vi tenderar också att spara överblivna läkemedel i syfte att använda dem igen och vi använder dem trots att utgångsdatum har passerat.

– Idag finns det studier som visar på att många läkemedel håller betydligt längre än vad utgångsdatumet indikerar, men samtidigt finns det en stor okunskap kring konsekvenserna på effekt och biverkningar när ett specifikt läkemedel börjat brytas ned. Ta därför det säkra före det osäkra och lämna in läkemedel vars utgångsdatum har passerat på ett apotek, rekommenderar Annika Svedberg.

Källa: Sifo

Foto: TT

Se också: 7 stjärnor som lever med psoriasis
1:07

Efter reklamen: Se också: 7 stjärnor som lever med psoriasis

(1:07)

Slå på ljud

Utvald läsning