Effekten av kosttillskott ifrågasätts

Ny larm har kommit kring kosttillskott. En amerikansk studie visar att vissa preparat till och med kan förkorta livet.

Forskare i USA har följt cirka 40 000 amerikanska kvinnor under mer än tjugo år. Under studiens tid har man bland annat analyserat sambandet mellan kosttillskott och livslängd bland deltagarna.

Och trots att effekten borde vara det motsatta, såg forskarna att de kvinnor som tog kosttillskott hade kortare livslängd än de kvinnor som inte tog tillskott.

Forskarna såg en liten riskökning för flera typer av kosttillskott, till exempel multivitaminer. Men tydligast var riskkopplingen mellan förkortad livslängd och järnpreparat.

Studien visar enbart ett statistiskt samband och presenterar ingen förklaring vad  sambandet kan bero på. Forskarna utesluter till exempel inte att vissa av kvinnorna tog kosttillskott på grund av en bakomliggande sjukdom.

Källa: Forskning.se

AV: Jennie Sandberg

BILD: Thinkstock