Coronaviruset: WHO utlyser internationellt nödläge

WHO utlyser globalt nödläge med anledning av Coronaviruset

>Coronaviruset upptäcktes först i den kinesiska staden Wuhan i slutet av 2019. I januari 2020 började viruset spridas över världen och hittills har nästan 10 000 fall bekräftats. Cirka 200 personer har bekräftats döda på grund av coronaviruset, samtliga i Kina där också den största delen av smittade konstaterats. Symtomen är feber, hosta och andnöd.

WHO utfärdar globalt nödläge

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är coronaviruset ett internationellt hot mot människors hälsa. Därför har de utlyst globalt nödläge. Det görs endast när man bedömer att det finns risk för en internationell spridning av ett smittämne, eller annat farligt ämne, och att det finns behov av samordnade åtgärder.

WHO har utlyst globalt nödläge vid fyra tillfällen tidigare: Polioutbrottet i Kamerun 2019, ebola-utbrotten i Västafrika 2014 och i Kongo 2019 samt vid svininfluensan 2009.

Vad är globalt nödläge?

Insatta experter kommer överens om en åtgärdsplan som drabbade länder bör ta till för att minska risk för smitta. Man gör också en bedömning om åtgärderna bör samordnas mellan länderna. Beslutet tas i sista hand av WHO:s generaldirektör.

– Hela upplägget handlar om hur man ska begränsa spridningen. Vid tidigare nödläge har man talat om vikten av smittspårning, att upptäcka fall, att ge god vård, att få med befolkningen på viktiga åtgärder, säger Anders Tegnell till SVT.

Vad betyder det för Sverige?

Råden är generella  och det är inte säkert att Sverige behöver ändra något, som har en väl utbyggd sjukvård i en internationell jämförelse, menar Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

– Det kan låta dramatiskt men det är inte säkert att det innebär något nytt för Sveriges del, säger Anders Tegnell till SVT.

Inställda flyg till Kina

Många flygbolag har i spåren av coronaviruset stoppat sina turer till Kina. Dock har inte  WHO rekommenderat särskilda flygförbud.

-Historiskt har man sett att det är en åtgärd som sällan har effekt, det är snarare destruktivt och hindrar drabbade länder från att fungera och andra länder från att hjälpa till. Det såg vi vid ebolautbrottet då det var problematiskt att få dit hjälppersonal när flygbolagen slutade flyga till området, säger han till SVT.

Men flygbolaget SAS ställer in alla sina flygningar till och från Kina fram till den 9 februari, meddelar bolaget och flygstoppen gäller från fredagen den 31 januari. Man stoppar även försäljningen av biljetter för avgångar fram till den 29 februari.

Var finns coronaviruset?

Coronaviruset identifierades först i Kina, men har spridit sig globalt. Här kan du följa spridningen av coronaviruset

i realtid, där rapporterade fall som är konstaterade infektioner orsakade av viruset bokförts.

Läs mer!

Första fallet av coronaviruset i Sverige

Så farligt är coronaviruset

Fungerar munskydd mot mot coronavirus?