10 frågor och svar om huvudvärk

Olika typer av huvudvärk kräver olika typer av smärtstillande.

 

1. Är huvudvärk en kvinnosjukdom?

Ja, många fler kvinnor än män har migrän. Fler kvinnor har också spänningshuvudvärk, men där är könsskillnaden mindre.

2. Vilken form är vanligast?

Kvinnors vardagshuvudvärk är oftast av spänningstyp eller migrän. En del har båda. En dansk studie visar att 3 av 4 kvinnor har spänningshuvudvärk då och då, många har det en eller flera gånger per månad. Men de går sällan till doktorn eftersom det är lindrigare än migrän. Migrän har var femte kvinna i fertil ålder. För migrän söker man ofta läkarhjälp eftersom symtomen är värre och och drabbar yrkeslivet mer markant. Efter klimakteriet avtar migränen i regel.

3. Vad är kronisk daglig huvudvärk?

Det är ett samlingsnamn för både migrän och spänningshuvudvärk som kommer oftare än 15 dagar per månad. Runt 300 000 personer har det. Hälften beror på överanvändning av läkemedel, resten på livsstil, arbets-, familje- och social situation. Kronisk daglig huvudvärk kommer inte över en natt, den tar tid att utveckla, men kan besvära patienten i åratal.

4. Vad är läkemedelsframkallad huvudvärk?

Man kan utveckla den från både migrän och spänningshuvudvärk på grund av överanvändning av smärtstillande mediciner mot huvudvärk. Det gäller alla typer av anfallsmediciner, både receptfria och på recept, om man tar dem för ofta, för snabbt och för tidigt, när man tror att man kommer att få ont i huvudet. Det blir en ond cirkel. Om man tar smärtstillande medicin för ofta sätts kroppens eget smärthämmande system ur spel och man får en kronisk läkemedelsframkallad huvudvärk.

5. Varför får man migrän?

Oftast har man ärvt förutsättningarna för att utveckla migrän. Den kan vara hormonrelaterad eller utlösas av stress, blodsockerfall, alkohol, vädromslag, starkt solljus, viss mat eller dålig sömnkvalitet. Genom att skriva en huvudvärksdagbok hitta utlösande faktorer.

6. Påverkar våra hormoner migrän?

20 procent av kvinnor i fertil ålder har migrän. Av dem har var femte hormonrelaterada migränanfall. Ofta kommer de under eller strax före mens. Har man ofta har kortare anfall blir de ofta värre och längre vid mens. Studier tyder på att sänkningen av östrogen kan utlösa migrän. Även hormonsvängningar under olika livsfaser påverkar huvudvärken, ibland positivt, som under graviditeten och i klimakteriet, men oftast negativt.

7. Vilken medicin är bäst mot migrän?

Det finns inte en bästa medicin. Det gäller att hitta en läkare som ”kan” huvudvärk och kan ge en individuell behandling med både läkemedel och andra behandlingar. För drygt 15 år sedan kom de första läkemedlen mot migränanfall, så kallade triptaner, dit hör till exempel Imigran och Zomig. Det finns också anfallsförebyggande mediciner: vissa betablockerare, antidepressiva och antiepileptiska läkemedel, som Topimax.

8. Varför får man spänningshuvudvärk?

Den beror på spänning i musklerna kring huvudet, som i sin tur beror på stress, oro eller nedstämdhet. Orsaken kan också vara dålig belysning, brytningsfel på ögonen, dålig arbetsställning, bettfel eller nattligt tandgnissel. Runt 30 000 svenskar har huvudvärk och smärta i käke och ansikte för att de spänner käkarna eller gnisslar tänder under sömnen. En annan orsak kan vara att man tar för mycket läkemedel. Ännu en orsak är långvarig stress som gör att man dygnet runt har en förhöjd spänning i nack- och käkmuskler. När spänningen pågår under längre tid kommer smärtan, från att ha varit utlöst från musklerna, att flyttas centralt in i hjärnan och etableras där. Man behöver inte ens ha den utlösande faktorn längre, utan har ont ändå. Smärtan blir kronisk.

9. Vilka läkemedel är bäst mot spänningshuvudvärk?

Vanliga smärtstillande så kallade analgetika, med acetylsalicylsyra, gärna med koffein, eller ibuprofen. Paracetamol har också bra effekt. Vid kronisk spänningshuvudvärk kan man ibland få ta amitryptylin, till exempel Tryptizol och Saroten, till kvällen, som är avslappnande och sömngivande.

10. Vilken behandling är bäst mot spänningshuvudvärk?

Jag rekommenderar livsstils- och arbetslivsförändringar och andra behandlingar före mediciner, eftersom man riskerar att få huvudvärk av att ta för mycket smärtstillande. Vilken behandling som passar är individuellt. Akupunktur, sjukgymnastisk avspänning, fysisk träning, yoga, psykoterapi av KBT-typ, biofeedback, naprapati och en rad andra behandlingar kan hjälpa. Som patient får man prova sig fram till det som passar.

Av Monika Brannäs och Kristina Rosenberg