Emily Kind – mamma till två söner med Downs syndrom

Emily Kind – mamma till två söner med Downs syndrom

Allt färre barn föds med Downs syndrom både i Danmark och Sverige. En förklaring kan vara att kvinnor i högre grad erbjuds fosterdiagnostik, enligt Socialstyrelsen.

Kommer härnäst