8 orsaker till att barn föds med planerat kejsarsnitt

8 orsaker till att barn föds med planerat kejsarsnitt

I Sverige föds ungefär vart sjätte barn med kejsarsnitt. Alla kvinnor har olika anledningar till att genomgå ett kejsarsnitt

Kommer härnäst