Stör du dig på smaskande? Då kan du vara ovanligt intelligent

Marcel Proust, Franz Kafka och Charles Darwin är tre goda exempel på kända personer med hög kreativ intelligens. Men det är inte deras enda gemensamma drag: de var nämligen också extremt känsliga mot ljud.

En studie som har publicerats i Neuropsychologia beskriver nu sambandet mellan förhöjd känslighet mot sinnesintryck och hög kreativ intelligens, rapporterar brittiska The Telegraph.

Forskaren Darya Zabelina och hennes team från Northwestern University bestämde sig för att undersöka saken genom att sätta ihop en försöksgrupp om 97 personer. Först fick deltagarna lösa uppgifter genom kreativt tänkande under tystnad, och sedan testades de igen – men den här gången utsattes de samtidigt för en rad korta och höga pipljud. 

Experimentet visade att de personer som fick högst resultat på det första testet blev mest negativt påverkade av de distraherande ljuden i det andra testet.

Forskarteamet förklarar att personer med hög kreativ intelligens ständigt tar in intryck med samtliga sinnen och även kan kombinera dem till en bättre helhetsuppfattning. Men eftersom de har svårt att stänga ute irriterande sinnesintryck blir de också mer negativt påverkade av oljud än personer som har lägre kreativ intelligens och som lättare kan sålla bort vissa intryck.

Studien utgör de första fysiologiska bevisen för att kreativitet kan förknippas med minskad förmåga att filtrera sinnesintryck – men eftersom deltagarantalet i studien är relativt lågt behövs mer forskning kring ämnet.

Utvald läsning