Småkärlssjuka – är du i riskzonen?

Småkärlssjuka är speciellt: Det finns ingenting som går att öppna eller operera. Man kan inte ens se minimala förträngningar. Och utan förträngningar får den drabbade inte någon diagnos – och därmed ingen behandling.

– Det här är ett stort problem, säger Karin Schenck-Gustafsson, överläkare och professor i kardiologi vid Karolinska universitetssjukhuset och chef för Centrum för genusmedicin vid Karolinska institutet.

För drygt 15 år sedan var Karin Schenck-Gustafsson en av dem som tog initiativ till studien KOK, Kvinnor och kranskärlssjukom. Studien visade bland annat att upp till 20 procent av de kvinnor som drabbades av hjärtinfarkt hade normala kranskärl, det vill säga att de var rena från åderförfettning och förträngningar.

– En ny studie visar att 80 procent av kvinnorna under 60 år som utreddes för bröstsmärta hade rena kärl, säger Karin Schenck-Gustafsson. Småkärlssjukdom innebär att de små blodkärlen kring hjärtat inte fungerar normalt. Det blir för dåligt blodflöde i kärlen, eller kärlen krampar så att det blir helt stopp. Då kan hjärtmuskeln drabbas av syrebrist, och hjärtinfarkten är ett faktum.

– Varför de små blodkärlen förlorar sin förmåga att vidga sig och öka blodflödet vet vi inte säkert i dag, säger Karin Schenck-Gustafsson. Varför drabbas kvinnor i större utsträckning än män?

– Kvinnors blodkärl är mindre i förhållande till kroppsytan än mäns. Det blir lättare kramp i ett litet, smalt kärl än i ett större.  Kramp i blodkärlen kan yttra sig som migrän eller Raynauds fenomen, ”vita fingrar”, som beror på nedsatt blodflöde eller tillfälliga kramper i fingrarnas blodkärl.

– Jag brukar säga till mina kvinnliga patienter med småkärlssjuka att de har migrän i hjärtat. Det är oerhört viktigt att de drabbade utreds ordentligt, och får läkemedelsbehandling och råd om livsstilsförändringar. Blodtryckssänkande medicin är väldigt viktigt eftersom högt blodtryck är den största riskfaktorn.

Här är faktorerna som ökar risken för småkärlssjuka:

Högt blodtryck

Rökning

Höga blodfetter

Stress

Bukfetma

Kramp i blodkärlen som visar sig som migrän

Raynauds fenomen, ”vita fingrar” som beror på nedsatt blodflöde eller kramper i fingrarna

Studier tyder på att det även finns en ärftlig faktor inblandad

Så känner du igen småkärlssjuka:

Bröstsmärta, framför allt vid ansträngning

Andfåddhet

Trötthet

 

AV: Susanna Hauffman

BILD: Thinkstock

 

Utvald läsning