Så minskar du risken att drabbas av stroke

Här är nio tips från överläkaren Mia von Euler på hur du själv kan minska risken för stroke:

–      Skippa cigaretterna. Rökning ökar risken att drabbas markant.

–      Rör på dig. Minst en halvtimme om dagen – vardagsmotion som promenader och trädgårdsarbete fungerar bra.

–      Ät mycket frukt och grönt, men skippa mättat fett och friterat. Mättat fett ökar risken att drabbas medan frukt och grönsaker är förebyggande.

–      Kolla blodtrycket minst en gång per år, på vårdcentral eller med en blodtrycksmätare för hemmabruk. Högt blodtryck ger inte alltid några tydliga symtom men är ett tecken på att man är i riskzonen. Vid högt blodtryck ska man noga följa läkarens läkemedelsordination.

–      Jobba på att minska din stress. Stress bidrar till högt blodtryck, som ökar risken för stroke.

–      Drick alkohol med måtta. Risken för hjärnblödning ökar redan vid små mängder, medan risken för hjärninfarkt ökar vid mer än ett glas per dag.

–      Undvik övervikt, framför allt bukfetma.

–      Vid förmaksflimmer – diskutera behandling med din läkare.

–      Har du någon gång haft högt blodsocker – följ upp det hos läkare. Diabetes ger inte alltid symtom i början men ökar risken att drabbas av stroke.

 

Av: Anna Rökaeus

Bild: Thinkstock

 

Utvald läsning