Kvinnor löper större risk att dö av hjärtinfarkt – vården skiljer sig mellan könen

För kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt är risken två gånger högre att dö än för män. Det visar en ny studie som genomförts i samarbete mellan Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus och University of Leeds.

Läs också: Infektioner i vården gör skillnad mellan könen

I studien har forskarna undersökt drygt 180 000 personer som ingår i Swedeheart, ett så kallat kvalitetsregister där information från alla sjukhus som vårdar patienter med olika hjärtsjukdomar samlas in.

Behandlingen spelar roll

Och resultaten är tydliga, menar forskarna.

– Den ökade risken att dö inom ett år efter en allvarlig hjärtinfarkt är två gånger större hos kvinnor jämfört med män. Och även om det kan finnas andra förklaringar, tyder den här studien på att skillnaden kan bero på att kvinnor får mindre av evidensbaserad behandling. Och det gäller hela Sverige, säger Tomas Jernberg, professor och överläkare vid Danderyds sjukhus hjärtklinik i ett pressmeddelande.

Läs också: Högre operationsöverlevnad om kirurgen är kvinna

Forskarna har kunnat visa att behandlingen som kvinnor och män får skiljer sig åt. Till exempel fick kvinnor mer sällan behandling som kranskärlsingrepp, blodförtunnande medicin eller blodtrycks- och blodfettssänkande behandling.

Det kan förklara att kvinnor löper dubbelt så stor risk att dö till följd av en hjärtinfarkt.

– Vår studie kan inte svara på varför kvinnor får mindre av evidensbaserad behandling. En förklaring kan vara att kvinnors hjärtinfarkt ofta ser annorlunda ut, med färre eller inga förträngningar av kranskärlen. Hjärtinfarkt utan förträngningar på kranskärlen vet vi betydligt mindre om, och här måste mer forskning göras, säger Tomas Jernberg.

Läs också: Efter larmen: Nu kräver kvinnor förlossningsgaranti 

Fakta: Hjärtinfarkt

  • Hjärtinfarkt är vanligare hos män jämfört med kvinnor.
  • Kvinnor får normalt hjärtinfarkt senare i livet än män. Män insjuknar ca 10 år tidigare jämfört med kvinnor.
  • Kvinnor har oftare hjärtinfarkt utan kärlförträngningar jämfört med män.
  • Det vanligaste symptomet på hjärtinfarkt är plötslig smärta mitt i bröstet. Smärtan brukar vara stark och ihållande, och kan stråla ut i armarna, halsen, nacken, magen eller ryggen.
  • Förutom smärta känner man ofta hjärtklappning, illamående, kallsvett, andnöd eller yrsel. Man brukar också få ångest och känna sig rädd. Men symptomen kan variera stort mellan olika individer.
  • Diagnosen ställs genom EKG och blodprov.
  • Ring genast 112 om du har en tryckande smärta i bröstet som inte går över, om du har en diffus och obehaglig smärta i bröstet som håller i sig i mer än 15 minuter, om du har ont i bröstet och samtidigt känner dig andfådd och kallsvettig, om du har bröstsmärtor i kombination med oregelbundna hjärtslag eller om du har så ont att du svimmar.

Källa: Hjärt- och lungfonden, Danderyds sjukhus, 1177 Vårdguiden   Foto: IBL

Artikeln publicerades först på Hemmets.

 

Utvald läsning