Tidslinje kvinnlig rösträtt i Sverige

Tidslinje kvinnlig rösträtt i Sverige

För 100 år sedan den 24 maj 1919 fick kvinnor rösträtt i Sverige. Här är en tidslinje som visar hur det gick till.

Kommer härnäst