Lungsjuka Nova tvättar händerna

Lungsjuka Nova tvättar händerna

Nova har en allvarlig lungsjukdom och är väldigt infektionskänslig, vilket gör att hon och andra med liknande sjukdomar är extra sårbara just nu. Här visar hon hur man tvättar händerna.

Kommer härnäst