Män sjukare än kvinnor av förkylningsvirus

Det är något speciellt med män och förkylningar… Men faktum är att den gnällige gubben i sängen har rätt – män mår sämre än kvinnor när de är sjuka!

Kvinnor är bättre rustade än män när det gäller motståndskraft mot förkylningsvirus. Kvinnor klarar sig inte bara bättre från att insjukna, när män väl smittas av viruset mår de också sämre. Det hävdar forskare från Australien i en ny studie

Exakt vad hemligheten är vet man än så länge inte. Men man tror att det har med kvinnans hormoner att göra, eftersom det primärt är yngre kvinnor som har ett starkare immunförsvar mot virustypen.

Efter klimakteriet minskar skillnaden mellan könen. Det innebär att det är män i alla åldrar, och äldre kvinnor, som är mest utsatta för förkylningar.

– Det är logiskt ur ett biologiskt perspektiv, eftersom kvinnan då kan säkra artens överlevnad, säger John Upman, professor vid University of Queensland.

I rapporten understryker Upman också vikten av att forskningen måste ta hänsyn till skillnader mellan könen. De flesta studier, och därmed behandlingsformer och medicinska preparat, baseras på männens hälsa. När det finns så här uppenbara skillnader mellan kön och ålder bör man också forma studierna på olika sätt menar han.

Källa: Daily Mail

Av: Jennie Sandberg

Bild: Thinkstock

Utvald läsning