Utanför

Psykologen svarar: "Min dotter känner sig utanför, vad ska jag göra?"

"Hjälp, varför känner jag mig så utanför?"