Smygäta

Därför bör du inte äta på oregelbundna tider

"Hur slutar jag smygäta?"