Cystisk fibros

Bea, 23 har cystisk fibros – nya lungor är enda utvägen

Kroniskt sjuka Vera, 10, blev sämre av dolda möglet

Svårt sjuka Kian, 5, får ingen medicin – trots att den finns: "Vad får ett liv kosta?"